Általános SZerződési Feltételek

 

A jelen ÁSZF tartalmazza a Boltexpressz.hu Online Áruház (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint:

 

A Webáruház címe: http://boltexpressz.hu/

 

A Webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév: Alfa-4 Szolgáltató Kft.

Székhely címe: 9400 Sopron, Cseresznye sor 31

Adószám: 13308418-2-08

Cégjegyzékszám: 08-09-012297

Statisztikai számjel: 13308418-5610-113-08

Bankszámlaszám:

Áruház adatai:

Cím: 9400 Sopron, Verő J. u. 1

Telefon: +36-70/660-6793

E-mail: boltexpresszsopron@gmail.com

 

1.Általános rendelkezések

A Webáruház élelmiszereket, italokat, szépségápolási termékeket, háztartási-,vegyi-és papírárut, állateledelt, valamint egyéb háztartási használati cikkeket kínál eladásra.

A regisztráció illetve vásárlás bekövetkeztével (mindkét esetben) a felhasználó egyidejűleg elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.
2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

A Webáruház kijelenti hogy mind a működtetéséhez, mind a termékek értékesítéséhez, mind pedig a kiszállítási tevékenység végzéséhez az összes jogszabályban előírt szakhatósági engedéllyel rendelkezik.

A szerződéskötés nyelve a magyar.

 

 

2. Szerződő felek azonosítása

A vásárlási szerződés az Alfa-4 Szolg. Kft, mint Eladó és a Megrendelő, mint vevő között jön létre. Az Eladó csak a www.boltexpressz.hu oldalon keresztül leadott rendelésekért felel.

Megrendelő a regisztrációs adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, amelyeket minden egyes rendelés leadásánál lehetősége van módosítani, és a Boltexpressz.hu ezeknek megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Megrendelőt terheli.

3. Árak és termékinformáció

A www.boltexpressz.hu oldalon a terméklistában és a termékek adatlapján feltüntetett ár az adott termék végső fogyasztói ára, amelynek érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik. Amennyiben Megrendelő megrendelést ad le egy termékre, úgy az Eladó kötelezi magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes végső fogyasztói áron szállítja ki Megrendelőnek. Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza. A termékek árát terheli még ezen túl a hozzájuk tartozó göngyöleg (üveg és rekesz).

A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó magyar Forint árak.

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

A Megrendelő által megvásárolt (átvett) termék csomagolása tartalmazza mindazon tájékoztatásokat, amelyek az adott termékre jellemzőek, mind az összetételét, mind pedig a használatát és felhasználását illetően. Megrendelő a termék átvételét követően köteles az említett tájékoztatást alaposan elolvasni és megismerni.

A zöldség és gyümölcs termékek esetében a zöldség és gyümölcs termékek származási országa valamint osztályba sorolása a termék címkéjén kerül feltüntetésre.

Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.

Lehetséges fizetési módok

1.      Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel)

2.      Banki átutalás (előre utalás)

3.      Bankkártyás fizetés a futárnál

4.      Weboldalon keresztül történő kártyás fizetéssel

 

 

 

 

4. Felelősségvállalás

A Szolgáltató vállalja, hogy a fent jelzett tájékoztatókban leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért mindent elkövet.

Megrendelő kijelenti, hogy a dokumentumok tartalmát ismeri és tudomásul veszi.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Megrendelő rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.

Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése Megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket Megrendelő megtéríti a Boltexpressz számára.

 

5. A szerződés hatálya

Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba, és a megrendelés teljesülésével zárul le. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg a felek összes egymással szembeni követelése nem teljesül.

A Boltexpressz.hu rendszere minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító-számot (rendelésszámot) ad, melyet a jóváhagyást követő oldalon, illetve Megrendelő által megadott címre küldött rendelésvisszaigazoló e-mailben közöl. Csak a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes.

A megrendelés visszaigazolását a Szolgáltató a megrendelés leadását követően haladéktalanul, de a vonatkozó jogszabálynak megfelelően legfeljebb 48 órán belül igazolja vissza. A vásárlási szerződés a visszaigazolással jön létre. Amennyiben a megrendelést 48 órán belül nem igazolja vissza, úgy Megrendelő az ajánlati kötöttsége alól mentesül.

 

 

8. Panaszkezelés rendje

A Fogyasztó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő.

Ügyfélszolgálat

e-mail cím: boltexpresszsopron@gmail.com

Telefonszám: +36-70/660-6793

 

A Szolgáltatóval fennálló vitás ügyeket célszerű a megadott panaszkezelési elérhetőségeken rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a vásárló vitás esetén a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes megyei békéltető testülethez vagy bírósághoz fordulhat, amennyiben jogszabálysértés kapcsán szeretne hatósági bejelentést tenni, akkor a lakóhelye szerint illetékes járási hivatal fogyasztóvédelmi szervéhez fordulhat. Az Alfa-4 Szolg. Kft. a vitás kérdések gyors és hatékony megoldásában érdekelt, de az ügyfél kezdeményezésére elindított békéltető testületi, vagy hatósági eljárásban együttműködésre kötelezett, így azokban természetesen részt vesz.

A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre és a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók.

 

Impresszum

 

A Boltexpressz.hu Webáruház üzemeltetője az Alfa-4 Szolgáltató Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Cseresznye sor 31

Adószám: 13308418-2-08

Cégjegyzékszám: 08-09-012297

Statisztikai számjel: 13308418-5610-113-08

Képviselő: Szabó Zoltán ügyvezető

Ügyfélszolgálat:  boltexpresszsopron@gmail.com

Telefonszám: +36-70/660-6793

 

Kérjük, hogy mindennemű problémájával, észrevételével, panaszával forduljon hozzánk bizalommal!

 

Felügyeleti szerveink:

Sopron - Fertődi Kistérségi Népegészségügyi Intézet

(9400 Sopron, Fő tér 5.)

Soproni Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Hivatal

(9400 Sopron, Mátyás király utca 34.)

Gy-M-S Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

(9021 Győr, Árpád út 30-32.)

Gy-M-S Megyei Kormányhivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Felügyelősége

(9001 Győr Pf: 601.)

Városi Rendőrkapitányság

(9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 5.)

NAV Gy-M-S Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság Kirendeltsége

(9400 Sopron, Csengery utca 30-32.)